Postulaty Izby Architektów uwzględnione przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Informujemy, że KRIA RP otrzymała informację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o uwzględnieniu postulatów Izby dotyczących wprowadzenia przepisów przejściowych do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ich efekcie możliwe będzie stosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 31 grudnia br. dotychczasowych wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Z treścią projektu można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/docs//573/12340250/12737108/12737109/dokument473960.pdf.