Nowy termin zimowej sesji egzaminacyjnej – 19 lutego 2021r.

Informujemy , iż w związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 4 grudnia 2020 r. terminu zimowej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP w dniu 24 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia nowego terminu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 19 lutego 2021 r. Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację i zostały dopuszczone do zimowej sesji egzaminacyjnej. Dodatkowo informujemy, że dla osób z sesji wrześniowej pozostaje niezmieniona sesja dodatkowa wyznaczona na dzień 19 lutego 2021 r.