Wytyczne dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej – luty 2021 r.

Publikujemy wytyczne przekazane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP przekazuje dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane  organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu: