Szkolenie online. Prawo budowlane – najnowsze zmiany 06.05.2021 r. godz. 14.00Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie on-line pt. „Prawo budowlane – ostatnie zmiany”, które odbędzie w dniu 06.05.2021 r. (czwartek) o godz. 14.00.

 Organizatorem szkolenia jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

 Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu.

 Szkolenie poprowadzi Mariola Berdysz, Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej.

 Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/964

 Dane do logowania:Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie:

http://www.izbaarchitektow.pl/(dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).Link bezpośredni:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/964

 Do zapisanych osób prześlemy link do webinaru, który odbędzie się przez aplikację click meeting.

 Program:14:00 – 15:00
Zmiany w prawie budowlanym i cyfrowe procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych15:00 – 16:00
Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków tech. dla budynków. Projekt budowlany.16:00 – 17:00
Obowiązki i uprawnienia projektanta, istotne odstąpienie, oddanie obiektu do użytkowania i najnowsze orzecznictwo17:00 – 18:00
Konsultacje i pytania