Szkolenie online – Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2 – 2021-06-17 godz. 17:00

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza
na szkolenie:

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2 (2,5h):
1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii
__________

Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Link do rejestracji na szkolenie w systemie IARP:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/986

Link do szkolenia w aplikacji Teams:
https://tinyurl.com/y63k443m

Termin:
2021-06-17 o godzinie 17:00

Czas trwania szkolenia:
2,5 godz.
__________

Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po
szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane (numer
izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania
uczestnictwa w szkoleniu.
__________

Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń
czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
__________

Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które
jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję
radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w
Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i
przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia
znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i
zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green
building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENER
dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i
naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze
Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z
tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji,
przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w
budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów
podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy
naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne
modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza
zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia
eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki
wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe
pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.