Szkolenie online – „Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe” 2/2 – 24.06.2021 r., godz. 17:00

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA
zaprasza na szkolenie:

„Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe” 2/2

Tematy:

1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

Szkolenie poprowadzi:   

Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENER: dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC

Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie.
Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 
Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

Termin szkolenia:            

24.06.2021 r., o godzinie 17:00

Czas trwania szkolenia:            

3 godz.

Organizator: 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA

Forma szkolenia: 

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu

Logowanie:

Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Link do rejestracji na szkolenie w systemie IARP: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/991

Link do szkolenia w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTlkOTlhZTQtZjg1MC00ODUxLTk0MGQtZTlmNDg4NzNmM2Fk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252288cd7755-8cb7-4631-8911-369c75ceb8ec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f0a47d2b-2de3-4a54-b7f6-63683f46b828%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b57fe10d-a5df-43ff-a08e-68df2d011b89&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

Certyfikat: 

Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane (numer izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania uczestnictwa w szkoleniu.