Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane – grudzień 2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP przekazała wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane  organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z zaleceniami NIZP-PZH dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi oraz z Zaleceniami