Szkolenie – Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania.

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na trzecią część szkolenia internetowego w formie webinarium LIVE: 30.12.2021 r.

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka
i sposoby jego minimalizowania
PROGRAM SZKOLENIA:

III „Architekt na sali sądowej” – najczęściej spotykane problemy w
praktyce projektowej (60 min)
a. Ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów prawa inwestycyjnego
– rola architekta w postępowaniach administracyjnych i
sądowo-administracyjnych (20 min).
b. Ryzyka związane z nienależytym wykonaniem umowy o prace projektowe –
architekt jako powód/architekt jako pozwany (20 min).
c. Odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność zawodowa,
odpowiedzialność karna (20 min).

PROWADZĄCY:
Piotr Konopka – adwokat
TERMIN:

Rozpoczęcie 30.12.2021 r.  o godzinie 17:00

Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą
platformy ZOOM.
Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na
platformie www.WarsztatArchitekta.pl
Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu – minimum 75% szkolenia –
otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować
się w systemie szkoleniowym pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1058

ORGANIZATOR:

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,