Szkolenie online „Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego” – 22.03.2022 godz. 16

Zaproszenie na dzisiejsze szkolenie online „Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego”.

Termin: 22.03.2022 godz. 16

Program:16:00 – 17:30 – Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego

– Omówienie odpowiedzialności za wady projektu, w tym w świetle rękojmi oraz regulacji dotyczących umowy o dzieło z Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za jakość i terminowość prac,

– Naliczanie kar umownych przez zamawiających i kryteria obrony przed karami umownymi,

– Zasady potrącania kar umownych z wynagrodzenia (w tym omówienie, jakie warunki muszą być spełnione aby potrącenie było dopuszczalne i jakie błędy formalne można popełnić w sprawie potrącenia, co ma wpływ na wynik późniejszej sprawy sądowej)

,- Omówienie zagadnień nadzoru autorskiego na etapie po wykonaniu dokumentacji projektowej, bieżących konsultacji z firmą budowlaną oraz z zamawiającym,- Wpisy projektanta do dziennika budowy oraz ich rola dla zamawiającego i wykonawcy budowlanego,

– Zasady dokonywania zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonywania prac przez firmę budowlaną (w tym w związku z koniecznością dokonania oceny, komu przysługują prawa zależne do projektu, kto zależnie od sytuacji może zmieniać dokumentację i na co zwracać uwagę aby rozwiązania zawarte w podpisanej umowie z zamawiającym były jak najmniej ryzykowne dla firmy projektowej)

link do szkolenia https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1093