Ostrzeżenie

W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „Komentarza do przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, którego współautorem jest Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów (dalej: Komentarz), Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia następujące stanowisko.

W pierwszej kolejności podkreślamy, że przedmiotowy materiał został opublikowany bez porozumienia z Krajową Radą IARP, a jego treść jest sprzeczna z prezentowanymi przez samorząd zawodowy architektów stanowiskami w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia i ustawy. Wskazujemy również, że prezentacja oficjalnych Komentarzy do przepisów prawa pozostaje w sferze wyłącznych kompetencji organu krajowego, jakim jest Krajowa Rada IARP.

Krajowa Izba Architektów RP podkreśla, że nie podziela przedstawionych w Komentarzu opinii i rekomendacji związanych z praktycznym sporządzaniem dokumentacji projektowej. W ocenie Krajowej Izby Architektów RP przedstawione w nim tezy stoją w sprzeczności zarówno z zasadami doświadczenia zawodowego, wiedzy praktycznej, jak i przepisami prawa. Stosowanie rekomendacji płynących z Komentarza rodzi ryzyko błędów, jak również jest sprzeczne z interesami zawodowymi projektantów.

W ocenie Krajowej Izby Architektów RP rolą samorządów zawodowych jest promocja dobrych praktyk rozumianych jako praktyki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również doświadczenia zawodowego. Tymczasem przedmiotowy Komentarz często prezentuje interpretację przepisów, która nie pokrywa się ani z wiedzą i doświadczeniem architektów, ani z przepisami prawa.

Krajowa Rada IARP podjęła uchwałę zobowiązującą radę DSOIA do usunięcia ze stron internetowych przedmiotowego Komentarza, jak również, aby zwróciła się do Izby Inżynierów Budownictwa do zaprzestania jego publikacji wraz z logo IARP.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez MPOIA i KRIA prezentacji „PROJEKT BUDOWLANY w świetle przepisów prawa”

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/1329_1329_projekt_budowlany_w_swietle_przepisow_prawa-prezentacja_623239a2d6a57_62330f4e1436a.pdf

W załączniku poniżej dołączamy pismo z przedstawionym stanowiskiem Krajowej Rada Izby Architektów RP