Poradnik Polski Ład dla architektów

Krajowa Rada Izby Architektów RP, realizując zadania ustawowe wspierania działalności zawodowej architektów – członków samorządu, w ślad za zamianami jaki nastąpiły w wyniku wprowadzenia nowych zasad opodatkowania wynikających z programu Polskiego Ładu, w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje koleżankom i kolegom architektom – członkom Izby – opracowanie pt. Poradnik Polski Ład dla architektów, sporządzony przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego – doradce podatkowego, adwokata, Profesora UŁ oraz Partnera Zarządzającego w Mariański Group oraz r.p Monikę Błońską – partner w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.

Poradnik skupia się na najistotniejszych zmianach, które co do zasady weszły w życie od 1 stycznia 2022 r., a które mają wpływ na działalność zawodową i gospodarczą architektów w różnych formach jej opodatkowania.

Krajowa Rada IARP wyraża nadzieję, że lektura Poradnika przybliży zmiany podatkowe jakie zostały wprowadzone w br. oraz pozwoli na świadome zaplanowanie dalszej działalności zawodowej, a w tym wyboru sposobu opodatkowania dochodów z tej aktywności.

Poradnik dostępny jest pod linkiem poniżej

👉

https://www.izbaarchitektow.pl/…/poradnik_polski_lad…/