Wytyczne dotyczące przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej – czerwiec 2022 r.

Publikujemy wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej podczas sesji egzaminacyjnej – czerwiec 2022 r.

W załączeniu: