Ostrzeżenie o postępowaniu przetargowym – Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap I – opracowanie koncepcji z elementami wizji konkursowej”

Ostrzeżenie o postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 24 maja przez Urząd Miasta Łodzi, którego przedmiotem jest „Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap I – opracowanie koncepcji z elementami wizji konkursowej”. Załącznik jest wyrazem zajętego stanowiska RADY LOOIA RP.