Odpowiedź Urzędu Miasta Łodzi na „Ostrzeżenie o przetargu”

Poniżej publikujemy pismo otrzymane z Urzędu Miasta Łodzi, będące odpowiedzią na zajęte przez Radę LOOIA stanowsko dotyczące udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap I – opracowanie koncepcji z elementami wizji konkursowej”.