Ankieta przygotowana przez Radę Architektów Europy – prośba o wypełnienie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Krajowa Rada Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że w Unii Europejskiej trwają prace zmierzające do przygotowania i wdrożenia dyrektywy dotyczącej usług intelektualnych, w której zakres wchodzą również usługi architektoniczne. Liczymy, że skutki działania dyrektywy będą miały wpływ na warunki wykonywania pracy architekta oraz doprowadzą do ograniczenia nieuczciwej konkurencji w pozyskiwaniu zleceń.W tym celu ACE (Rada Architektów Europy) prosi o wypełnienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej. Nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól, ważne jest to, aby możliwie jak najwięcej z przedstawicieli naszego zawodu ją przesłało. W świetle powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 30 lipca br.
Link do ankiety: https://www.tickbox.org/ACE_2022_Home_Test.aspx?CID=&MID=