Nowe godziny pracy biura

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Informujemy, iż od 1 września obowiązywały będą nowe godziny otwarcia biura Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Godziny przyjmowania Członków to 9:00-15:00.