Pismo prezesa IARP dotyczące uwag Izby Architektów RP do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane

Poniżej publikujemy list prezesa Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z przesłanymi uwagami (przedstawionymi w formie tabel), dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane.