Protest Krajowej Rady IARP wobec planowanych zmian w ustawie prawo budowlane

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP wobec propozycji zmian w ustawie Prawo budowlane ( uchwała z dnia 8.11.2022 )

Izba Architektów wciąż walczy!

Współpraca IARP z ustawodawcą i wniesienie licznych, merytorycznie uzasadnionych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Prawie Budowlanym, ostatecznie nie wpłynęły na treść aktu prawnego.

W związku z tym, 8 listopada 2022 r. Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła uchwałę wyrażającą protest wobec w/w projektu. Sprzeciw dotyczy m.in. proponowanego rozszerzenia zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie oraz dopuszczenia do projektowania techników bez wyższego wykształcenia kierunkowego, co narusza zasady wykonywania zawodu architekta i normy unijne.

W podjętej uchwale KRIA domaga się zaprzestania dalszego procedowania ustawy w zakresie zmian w nadawaniu uprawnień budowlanych.

Pismo znajduje się pod linkiem https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/protest_krajowej_rady_izby_architektow_rp_wobec_propozycji_zmian_w_ustawie_prawo_budowlane___uchwa,1946/