Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Zawiadamiamy Delegatów, iż zgodnie z podjętą na posiedzeniu Rady LOOIA w dniu 19.12.2022 r.  uchwałą nr 1805/077/2022 (w załączeniu)

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP zwołuje na dzień 13 stycznia 2023 r. Nadzwyczajny Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15

Miejsce Zjazdu: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Tymienieckiego 22 G w Łodzi.