Uchwały – posiedzenie Rady LOOIA z dnia 14.03.2023 roku

UCHWAŁA NR 1815/007/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW ZA 2022 ROK

UCHWAŁA NR 1816/008/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA BUDŻETU ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW NA 2023 ROK

UCHWAŁA NR 1828/020/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE REGULAMINU ZASAD WYPŁACANIA DIET

UCHWAŁA NR 1829/021/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NADWYŻKI PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI ZA ROK 2022

UCHWAŁA NR 1830/022/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE WNIOSKU O POWOŁANIE SPOŁECZNEGO SKERETARZA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

UCHWAŁA NR 1831/023/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KANDYDATA DO PRAC W ZESPOLE DS. LEGISLACJI

UCHWAŁA NR 1832/024/2023 ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP Z DNIA 14.03.2023 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KANDYDATA DO PRAC W ZESPOLE DS. POLITYKI FINANSOWEJ