Informacja dotycząca inwentaryzacji zasobów LOOIA

W związku z licznymi prośbami członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP o wgląd lub udostępnienie dokumentów archiwalnych oraz by móc wypełnić nasze statutowe obowiązki i umożliwić każdemu członkowi izby śledzenie wydarzeń i decyzji bieżących, podjęliśmy uchwałę, która ma na celu stworzenie uporządkowanego archiwum oraz docelowo Biuletynu Informacji Publicznej.
Ponieważ od początku istnienia Izby takiej inwentaryzacji dokumentów i zasobów nie przeprowadzono, prosimy członków naszej izby o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż dostęp do dokumentów archiwalnych na czas inwentaryzacji będzie ograniczony i możliwy tylko w zakresie uchwał personalnych.

Rada LOOIA

Uchwały z dnia 11.05.2023 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobu archiwalnego Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.