SPRAWOZDANIE Z XV SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU LOOIA RP 30.03.2023

Publikujemy sprawozdanie z XV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów

Sprawozdanie z XV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 30.03.2023r.

Skan odręcznego protokołu z XV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 30.03.2023r.

Uchwały podjęte podczas XV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów w dniu 30.03.2023r.