Zaproszenie na bezpłatne szkolenie: „Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku”

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie16.30 w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Północnej 12 w Łodzi.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową, dostępną dla wszystkich członków IARP po zalogowaniu na stronie internetowej https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1246

Do uczestników szkolenia kierujemy prośbę o przesyłanie do dnia 18.06.2023 roku pytań lub sugestii dotyczących tematyki szkolenia na adres lodzka.biuro@iarp.pl

„Cyfryzacja w procedurach budowlanych – obsługa formalna wniosków drogą elektroniczną krok po kroku”

TERMIN: 20.06.2023

PROGRAM SZKOLENIA:

16:30-16:45 Rejestracja uczestników

16:45-17:45 Efektywna budowa z dużych i ciepłych formatów bloczków i paneli na przykładzie innowacyjnych produktów Ytong Silka Multipor”

– Xella Group

17:45-18:00 Przerwa

18:00-18:45 Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prezentacja oraz pytania i dyskusja

– prelegent Anna Szałkowska

18:45-20:00 Przygotowanie i składanie wniosków budowlanych w formie cyfrowej, prezentacja oraz pytania i dyskusja

– prelegent Dagmara Kafar

  • Wnioski budowlane – o pozwolenie na budowę, zgłoszenia, zawiadomienia – zasady generowania z wykorzystaniem systemu eBudownictwo.
  • Najważniejsze załączniki do wniosków budowlanych w formie cyfrowej – oświadczenia inwestora projektanta, projekt budowlany, decyzje administracyjne, inne dokumenty.

– podpis elektroniczny

– oryginał i kopia dokumentu w wersji cyfrowej

  • Zasady inicjowania i rozpatrywania spraw w budownictwie w formie cyfrowej na tle przepisów

Kodeksu postępowania administracyjnego.

– doręczenia elektroniczne

  • Inne systemy internetowe w budownictwie – ogólne informacje na temat funkcjonalności EDB,

ECRUB, CKOB, RWDZ i innych.

  • Aktualności dotyczące zmian w prawie, w szczególności z zakresu cyfryzacji procesów

inwestycyjnych.

PROWADZĄCY:

Wojciech Łasut

– Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży w Xella Group

Anna Szałkowska

– absolwentka Politechniki Łódzkiej, czynny członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Od grudnia 2010 r. pracuje w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie ustalania w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dagmara Kafar

z wykształcenia urbanistka, przez całe życie zawodowe zajmuje się zasadami inwestowania: początkowo jako pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli, a obecnie jest konsultantką w jednym z internetowych systemów prawnych, a także współpracuje z firmą projektową dającą również kompleksowe wsparcie przy zarządzaniu procesami w budownictwie.

Od niemal 10 lat prowadzi liczne szkolenia, których przedmiotem są zasady prowadzenia procedur administracyjnych na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji na podstawie przepisów zwykłych oraz szczególnych. Jest autorką i współautorką kilku książek wydanych przez Wydawnictwo C.H.BECK oraz licznych publikacji w prasie branżowej adresowanej do urzędników administracji publicznej oraz uczestników procesu budowlanego – inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierowników budów.