Oferta pracy/ Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Zatrudni:

– Osobę z uprawnieniami budowlanymi (preferowane uprawnienia konstrukcyjne)

Na stanowisko: Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat

WYMAGANIA:

 • – Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • – Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • – Uprawnienia budowlane (preferowane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane)
 • – Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks    postępowania administracyjnego
 • – Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa
 • – Prawo jazdy kat. B
 • – Umiejętność obsługi komputera
 • – Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • – Korzystanie z pełni praw publicznych
 • – Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • ZAKRES ZADAŃ
 • – Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu  właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • – Współuczestnictwo w działalności kontrolnej, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów budowlanych
 • – Współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych
 • – Bezpośrednia obsługa interesantów
 • – Współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • – Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Termin składania ofert do 14.07.2023 r.