Informacje o planowanych szkoleniach organizowanych przez LOOIA

Zgodnie zapowiedziami Łódzka Okręgowa Izba Architektów planuje na przełomie września i października 2023 roku przeprowadzić cykl bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów. Spotkania zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej.

Na chwilę obecną potwierdzone są terminy oraz tematy dwóch wydarzeń.

Termin: 19 września 2023r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat szkolenia:

Prace projektowe w obiektach zabytkowych-sprawy formalne. Ustawa o zabytkach i opiece nad zabytkami.

Prowadzący:

Anna Wróbel – Janiszewska

Jacek Zamiar – firma Remmers

Termin: 10 października 2023r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat szkolenia:

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

Prowadzący:

Dagmara Kafar

Jan Gałecki – firma Vector Foiltec

O terminie rozpoczęcia i sposobu rejestracji na szkolenia poformujemy wkrótce, niemniej jednak już dziś polecamy zarezerwowanie w swoich kalendarzach powyższych dat.

Ponadto zwracamy się ponownie z prośbą do wszystkich Członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów o przesyłanie pomysłów i sugestii na tematy szkoleń / spotkań/ wydarzeń/ wystaw/ wernisaży.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia organizowane przez Łódzką Okręgową Izbę Architektów!