Zaproszenie na bezpłatne szkolenie – „Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. o godzinie16.30 w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Północnej 12 w Łodzi. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową, dostępną dla wszystkich członków IARP po zalogowaniu na stronie internetowej

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1259

Do uczestników szkolenia kierujemy prośbę o przesyłanie do dnia 10.09.2023 roku pytań lub sugestii dotyczących tematyki szkolenia na adres a.marciniak@izbaarchitektow.pl

„Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

TERMIN: 19.09.2023r.

PROGRAM SZKOLENIA:

16:30-16:45 Rejestracja uczestników

16:45-17:45 Technologiczne aspekty konserwacji i ochrony zabytków architektury.

17:45-18:05 Przerwa

18:05-20:00 Prace projektowe w obiektach zabytkowych – sprawy formalne – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  • Podstawowe akty prawne i definicje – zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2023 rok
  • Znaczenie obszaru konserwatorskiego – jakie wymagane uzgodnienia
  • Formy ochrony zabytków – konsekwencje dla procesów inwestycyjnych
  • Projektowanie i prowadzenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, odtworzenie)
  • Kompetencje organu WKZ czy WUOZ w procesie inwestycyjnym (wytyczne konserwatorskie, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich, innych działań, opinie odstępstwa o WT, uzgodnienia, )
  • Obowiązki uczestników procesu budowlanego w obiektach zabytkowych (warunki z pozwoleń WKZ – np. zawiadomienia, zgłoszenia, dokumentacje powykonawcze, odbiory)
  • Wymagania wobec osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych. Uprawnienia WKZ w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – istotne i nieistotne odstąpienia od projektu, prowadzenie prac bez pozwolenia – kary finansowe
  • Informacje, formularze

PROWADZĄCY:

Jacek Olesiak

Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Zajmuje się konsultacjami i szkoleniami w zakresie renowacji budowli i konserwacji zabytków. Uczestniczył w projektach badawczych EU dotyczących stosowania cementu romańskiego w konserwacji. Od 1999 roku jest konsultantem konserwatorskim i kierownikiem produktu w Remmers Polska Sp. z o.o. W 2017 roku otrzymał Złotą Odznakę „Za ochronę zabytków” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikuje w czasopismach branżowych.

Anna Wróbel Janiszewska

Naczelnik Wydziału Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, wieloletni pracownik WUOZ, najpierw w delegaturze w Częstochowie WUOZ w Katowicach, następnie w Łodzi. Od lat zajmuje się zabytkową architekturą oraz obszarami znajdującymi się pod ochroną konserwatorską. Od 6 lat kieruje Wydziałem Zabytków Nieruchomych WUOZ w Łodzi.