Szkolenie „NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM” – 10.10.2023

Przed nami kolejne bezpłatne szkolenie organizowane przez Łódzką Okręgową Izbę Architektów RP. Tym razem wydarzenie będzie poświęcone tematowi:

„NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM – rewolucja planistyczna.”

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Północnej 12 w Łodzi.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyrażonych w ankietach, planowany jest test transmisji on-line.

Link do transmisji:

https://looia.clickmeeting.com/552488923

TERMIN: 10.10. 2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

16:30-16:45 Rejestracja uczestników

16:45-17:45 ETFE – elastyczność projektowania

– prelegent arch. Jan Gałcecki

17:45-18:05 Przerwa

18:05-20:00 Nowelizacja ustawy o planowaniui i zagospodarowaniu przestrzennym – rewolucja planistyczna.

– prelegent mgr inż. Dagmara Kafar

Plan wykładu:

– Nowe akty planowania przestrzennego, w tym: plan ogólny gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny.

– Akty planowania przestrzennego a zasady wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych takich jak: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz zasady dokonywania zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

– Nowe zasady partycypacji społecznej oraz jawności procedur planistycznych i administracyjnych.

– Rejestr Urbanistyczny.

– Harmonogram wprowadzania nowych zasad planowania zagospodarowania przestrzennego.

– Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego na procedury inwestycyjne.

PROWADZĄCY:

Jan Gałecki – architekt, ekspert firmy Vector Foiltec w krajach wschodniej UE. Project Manager architektury ETFE. Projektant centrum przesiadkowego Piotrkowska-Centrum zwanego „Stajnią Jednorożców”.

mgr inż. Dagmara Kafar

z wykształcenia urbanistka, przez całe życie zawodowe zajmuje się zasadami inwestowania: początkowo jako pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli, a obecnie jest konsultantką w jednym z internetowych systemów prawnych, a także współpracuje z firmą projektową dającą również kompleksowe wsparcie przy zarządzaniu procesami w budownictwie.

Od niemal 10 lat prowadzi liczne szkolenia, których przedmiotem są zasady prowadzenia procedur administracyjnych na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji na podstawie przepisów zwykłych oraz szczególnych. Jest autorką i współautorką kilku książek wydanych przez Wydawnictwo C.H.BECK oraz licznych publikacji w prasie branżowej adresowanej do urzędników administracji publicznej oraz uczestników procesu budowlanego – inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierowników budów.