Szkolenie Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – podziękowania i materiały szkoleniowe

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w szkoleniach przeprowadzonych w tym tygodniu przez Łódzką Izbę Architektów i obejmujących swoim zakresem tematykę związaną z „Nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Spotkania, które zostały przeprowadzone w formie hybrydowej, śledziło online oraz uczestniczyło w formie stacjonarnej ponad sto osób.

Obu wydarzeniom towarzyszyła ożywiona dyskusja. W jej trakcie zgromadzeni na sali architekci wymieniali uwagi dotyczące wprowadzonej 24 września br. nowej polityce przestrzennej.

W imieniu Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów kierujemy słowa podziękowania Pani Dagmarze Kafar oraz architektowi Janowi Gałeckiemu, za przekazanie swojej wiedzy w jasny i zrozumiały sposób.

Jednocześnie informujemy, że na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pojawiły się prezentacje prowadzących szkolenie. Materiały dostępne są po zalogowaniu w systemie IARP – zakładka pliki.

Ponadto nieustannie zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże sprostać oczekiwaniom członków Łódzkiej Izby Architektów w zakresie tematyki szkoleń oraz ich przebiegu.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd09SQoB2HDjnpDX87-Il94w7UdA58WwTAgD-sCe-JeSYvIZg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0