Zaproszenie na warsztaty rysunkowe „Jak widzę Łódź?”

Łódzka Okręgowa Izba Architektów zaprasza na warsztaty rysunkowe „Jak widzę Łódź?”

Spotkanie będzie doskonałą okazją do podzielenia się swoimi odczuciami o najciekawszych stronach miasta Łódź i wyrażenia ich w dowolnej technice płaskiej np.: kolażu, rysunku, wyklejanki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Przystanek Architektura w sobotę 25. listopada o godzinie 10.00.

Na zakończenie uczestnicy stworzą wspólne dzieło – pocztówkę z Łodzi!
Zajęcia poprowadzą: Marek Diehl z Rady LOOIA oraz Katarzyna Bernatek-Bączyk i Joanna Jaskułowska, edukatorki programu Kształtowanie Przestrzeni.

PROGRAM WARSZTATÓW „JAK WIDZĘ ŁÓDŹ”

 1. Rejestracja uczestników
 2. Omówienie tematu warsztatów – przedstawienie JAK WIDZĘ ŁÓDŹ w skrótowej
  formie
 3. Zabawa w skojarzenia – wszyscy uczestnicy będą podawać hasła/słowa/określenia
  związane z Łodzią, które zostaną zapisane na tablicy.
 4. Praca własna uczestników (przy ew. wsparciu prowadzących) – ok. 1 godz
 5. Krótka prezentacja dotycząca historii naszego miasta i jego struktury ( siatka ulic,
  rzeki, lasy itp.)
 6. Pocztówka z Łodzi – kolaż pomysłów. Praca wspólna. Ok. 1 godz.
 7. Zakończenie