Nabór – Studia Podyplomowe – PLANOWANIE PRZESTRZENNE – TRENDY, LEGISLACJA, NOWE TECHNOLOGIE

Rozpoczął się nabór na Studia Podyplomowe – PLANOWANIE PRZESTRZENNE – TRENDY, LEGISLACJA, NOWE TECHNOLOGIE – realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Program studiów koncentruje się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi w tak istotnych zakresach, jak: polityka mieszkaniowa / polityka dostępności / ekorozwój – OZE (odnawialne źródła energii) i BZI (błękitno-zielona infrastruktura) / rewitalizacja i odnowa miast.

Zajęcia prowadzone będą przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju, a także z uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej. Swój udział potwierdzili specjaliści oraz wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się też eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej, reprezentujący sektor prywatny lub organizacje pozarządowe.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w marcu 2024 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji