Teoretyczne i praktyczne podejście do wymagań i rozwiązań w zakresie serii norm akustycznych w kontekście zmian w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlane.

Rozpoczęcie: 26.06.2024r. godz. 16:30

Forma: stacjonarne

Miejsce: Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP, ul. Północna 12, 91- 420 Łódź

Prowadzący: mgr inż. Henryk Kwapisz

Kontakt do organizatora: tel. 725-488-715, email: lodzka.biuro@iarp.pl

Opis i cel szkolenia:

AKUSTYKA. Nauka korzystania z obowiązujących norm, omówienie praktyczne i teoretyczne z omówieniem wchodzących zmian w rozporządzeniu Zakres i forma projektu budowlanego – min sporządzenia analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających wymagania akustyczne. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawidłowego projektowania budynków pod względem akustycznym – nie tylko budynków wielorodzinnych.

Prowadzący: mgr inż. Henryk Kwapisz – STOWARZYSZENIE KOMFORT CISZY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

16:00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

16:00 – 17:45 NORMY AKUSTYCZNE W PRAKTYCE_PN-B-02151-2, PN-B-02151-3 i PN-B-02151-5 – teoria, PN-B-0251-3 i 5 – praktyka

18:10 – 19:10 PN-B-02151-4 – teoria, PN-B-0251-4 – praktyka