Informacja o planowanych przez LOOIA spotkaniach tematycznych

Łódzka Okręgowa Izba Architektów zaprasza od września 2024 roku na kontynuację cyklu bezpłatnych spotkań tematycznych, obejmujących problematyką planowanie przestrzenne oraz szeroko rozumiane projektowanie w kontekście uwarunkowań historycznych, gospodarczych oraz społecznych.

Na chwilę obecną potwierdzone są cztery wydarzenia..

Termin: 17 września 2024r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat spotkania: Rola zespołów zieleni miejskiej w Łodzi

Termin: 15 października 2024r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat szkolenia: Rynki, targi, place – zapomniane, ukryte lub zniszczone elementy krajobrazu miejskiego na przykładzie Łodzi.

Termin: 19 listopada 2024r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat spotkania: Komunikacja miejska, aglomeracyjna i regionalna

Termin: 14 stycznia 2025r.

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, ul. Północna 12 w Łodzi.

Temat spotkania: Wpływ zmian na rynku nieruchomości na zmiany oraz kształt planów miejscowych

Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia organizowane przez Łódzką Okręgową Izbę Architektów.