KWALIFIKACJA DZIENNIKÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ

INFORMUJEMY ŻE W ZWIĄZKU Z TYM IŻ TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z WNIOSKIEM O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W SESJI ZIMOWEJ PRZYPADA NA DZIEŃ 31.08.2014 ( TO JEST NIEDZIELĘ ), ORAZ POPRZEDZAJĄCĄ TEN DZIEŃ SOBOTĘ 30.08.2014, DZIENNIKI PRAKTYK Z WNIOSKIEM O CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ DO PONIEDZIAŁKU 01.09.2014.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY IŻ 29.08.2014 ( PIĄTEK ) BIURO CZYNNE BĘDZIE DO GODZINY 14:00.