” PRZESTRZEŃ ŻYCIA POLAKÓW „

Szanowni Państwo – członkowie Łódzkiej Izby Architektów, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Raportu „Przestrzeń życia Polaków”, do którego link zamieszczam poniżej: https://extranet.iarp.pl/uploads/raport_przestrzen_zycia_polakow.pdf
Raport powstał z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jako praca niezależnego zespołu ekspertów pod kierownictwem senatora Janusza Sepioła i jako taki został skierowany do konsultacji publicznych. Raport postuluje podjęcie inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania miejscowego i działań rewitalizacyjnych oraz skłania do przeprowadzenia debaty nad zmianami w planowaniu ponadlokalnym. W zamyśle dokument ma rozpocząć debatę na temat polskiej przestrzeni, krajobrazu i architektury oraz warunków mieszkaniowych Polaków. arch. Konrad Karmański.