Dyskusja o rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w dyskusji poświęconej problemom transformacji śródmieścia Łodzi. Jest to
niezależna inicjatywa zorganizowania szeregu spotkań z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych
dziedzin. Celem ma być ich publicznie dostępny zapis i konkluzje mogące zaoszczędzić biorącym udział w
rewitalizacji, a przede wszystkim społeczności miasta, złych skutków śmiertelnego jak wiemy z
dotychczasowej historii naszej Ziemi Obiecanej grzechu zaniechania.

Zaczynamy od specjalistów z dziedziny architektura. Planowane są trzy spotkania z trzema łódzkimi biurami
architektonicznymi. Ich wyboru dokonał architekt Wojciech WYCICHOWSKI, on też będzie moderatorem.
Spotkania odbywać się będą w „6. Dzielnicy”, ul. Piotrkowska 102, front, IIp. o godz. 17.30, pierwsze
spotkanie 23-go kwietnia, kolejne – 30-go i 7-go maja.

W pierwszym spotkaniu weźmie udział:

Maciej Taczalski (Design Lab Architects)
Monika Wojnarowska (APP Draft)

Marek Diehl (Diehl Architekci)

W WW W