Projekt ustawy o ochronie przyrody – Prawo ochrony środowiska

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRAC NAD INICJATYWĄ USTAWODAWCZĄ PRZEZ KOMISJĘ USTAWODAWCZĄ W ZAKRESIE PROJEKTU USTAWY ( druk senacki nr. 856 – dostępny na senackiej stronie internetowej ), PROSIMY SZ. KOLEŻANKI I KOLEGÓW O NADSYŁANIE DO BIURA IZBY WASZYCH OPINII.
POZDRAWIAMY.