Projekty ustaw.

INFORMUJEMY IŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
1) Rządowego Centrum Legislacji, w folderze Rządowy Proces Legislacji, w zakładce projekty ustaw
oraz
2) Urzędu Zamówień Publicznych, w folderze: Serwis informacyjny > Zagadnienia merytoryczne > Legislacja > Projekty aktów normatywnych > Projekty ustaw > Projekty ustaw,
zostały zamieszczone projekty ustaw:

1) Prawo zamówień publicznych.
2) o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Prosimy Sz. Koleżanki i Kolegów o przesyłanie na adres biura ewentualnych uwag do ww. projektów.
Pozdrawiamy.uzp 2015