Projekt ustawy o rewitalizacji.

INFORMUJEMY IŻ NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI, UDOSTĘPNIONY ZOSTAŁ PROJEKT USTAWY O REWITALIZACJI.
PROSIMY SZ. KOLEŻANKI I KOLEGÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI MATERIAŁAMI I PRZESYŁANIE OPINII DO BIURA IZBY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DO DNIA 04.05.2015 r.
Pozdrawiamy.
projekt ustawy o rewitalizacji 2015 04 22uzasadnienie ustawy o rewitalizacji 2015 04 23pismo do konsultacji publicznych 2015 04 23OSR ustawa o rewitalizacji 2015 04 23 pdfTabela do zgłaszania uwag