Sarp Olsztyn – Konkurs

W dniu 1.07.2015r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.

Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym prowadzonym na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6,
71222000-0/.

Konkurs uzyskał rekomendację Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 01.07.2015r. w DzUUE pod poz. nr 2015/S 124-228145

Regulamin i załączniki dostępne są na  stronie Zamawiającego:
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektoni
cznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olsztynie_konkurs_sarp_nr_962_/

Biuro SARP Olsztyn