SZKOLENIA

” W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi kolejnych szkoleń organizowanych przez naszą
Izbę informujemy, że z uwagi na okres urlopowy, zakończenie i otwarcie naszej inwestycji „Przystanek
Architektura” – kolejne spotkania będą się odbywały jesienią. Pierwsze z planowanych szkoleń będzie nt:
„Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów
prawa”. Miejsce i termin podamy później.

Dziękujemy osobom zainteresowanym za sugestie dotyczące tematów kolejnych szkoleń.

Zwracamy uwagę, że na terminy i tematy ma wpływ frekwencja na naszych spotkaniach (średnio ok 30 osób na
ok 700 członków izby) a tym samym możliwość pozyskania sponsorów dla opłacenia prelegentów.”

Pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji

Zespół ds szkoleń ŁOIA

Wojciech Jander

Piotr Zuterek