ZMIANA TERMINU Posiedzenia Rady LOOIA – wtorek 17.05. godz. 16.30

Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Rady LOOIA.

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 17 maja br. (wtorek)  o godzinie 16.30, w siedzibie LOOIA przy ul.Północnej 12.  

Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zapraszamy !