Architekci młodzieży szkolnej – spotkanie informacyjne w dniu 15 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych architektów,
deklarujących uczestnictwo we wdrożeniu programu edukacyjnego ,,Kształtowanie przestrzeni”,
przygotowanym przez Krajową Izbę Architektów RP,
na pierwsze spotkanie informacyjne w dniu 15 lutego o godz. 17.00.
Spotkanie odbędzie się w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów RP w Łodzi przy ul. Północnej 12.

 Koordynatorzy Programu LOOIA