Kandydaci do prac w OKRĘGOWEJ KOMISJI SAMOPOMOCOWEJ

Szanowni Państwo,

w związku z utworzeniem w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów RP Koleżeńskiego Funduszu
Zapomogowo-Pożyczkowego zwracamy się do Państwa z prośbą o współuczestnictwo
w organizacji jego struktur, to jest o wzięcie udziału w pracach OKRĘGOWEJ KOMISJI SAMOPOMOCOWEJ LOOIA.

Poniżej załączamy odnośny Regulamin Funduszu, przyjęty Uchwałą Rady LOOIA z dnia 01 lutego 2017 r.,
która powołała do życia Koleżeński Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy w naszym okręgu.

Z punktu widzenia struktury, kompetencji i zasad działania Komisji Samopomocowej najistotniejsze zapisy Regulaminu znajdują się w paragrafach od 12 do 15.

Mamy gorącą prośbę o zgłaszanie kandydatur do prac w Komisji – do dnia 10 marca br.

Aktywność w Komisji nie łączy się z wynagrodzeniem.

Przyjmujemy pisemne zgłoszenia, choćby wyrażone drogą mailową.

Jeśli członek Izby zgłasza innego członka do prac w Komisji, to wówczas prosimy o dołączenie pisemnej zgody desygnowanego architekta.

ZAPRASZAMY! POZDRAWIAMY

Rada LOOIA

Regulamin