Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017

Szanowni Państwo,

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:

1)       projektowanie miasta w mikroskali,

2)       miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,

3)       poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,

4)       poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.

Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie A: 4 września 2017. Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk.

Nagrody w Konkursie A:

 • I nagroda – 50 000 PLN
 • II nagroda – 30 000 PLN
 • III nagroda – 20 000 PLN

Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace prezentujące wkład w teorię i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni – czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie B: 16 sierpnia 2017. Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska.

Nagrody w Konkursie B:

 • I nagroda – 10 000 PLN
 • II nagroda – 6 000 PLN
 • III nagroda – 4 000 PLN

Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017. Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.

Nagrody w Konkursie C:

 • nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN
 • nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN
 • nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN

Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie międzynarodowe Jury w składzie:

 • Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
 • Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska
 • Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
 • Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
 • Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
 • Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
 • Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
 • Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.

Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:

 • Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny
 • Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński
 • Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk
 • Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska
 • Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek
 • Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka

Rejestracja uczestników MBA KRK 2017 przez serwis Evenea możliwa pod adresem: https://mba2017.evenea.pl

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/events/133254387236274. Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl/konkursy oraz na FB: https://www.facebook.com/events/135503900332731

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl