Zaproszenie wolontariuszy do pomocy osobom starszym

Szanowni Państwo,

jako osoba fizyczna pragnę stworzyć grupę specjalistów wolontariuszy i przeprowadzić na wybranej grupie badania nad potrzebami i oczekiwaniami osób starszych wymagających wsparcia, w celu stworzenia im warunków w miejscu zamieszkania do zachowania samodzielności. Mają to być badania obiektywne, które obejmą

  • wypytanie wybranej osoby o postrzegane przez nią jej potrzeby i oczekiwania w różnych sferach życia
  • uzupełnienie tego wykazu przez specjalistów.

To oni, architekt, rehabilitant, inżynier i socjolog, wizytując badaną osobę w jej mieszkaniu i znając osiągnięcia techniki, mogą szybko i lepiej uporać się z indywidualnymi bolączkami osoby wymagającej wsparcia.

Pragnę zachęcić architektów wolontariuszy do udziału w takich badaniach.
Razem stworzymy nowy system pomocy seniorom, której bardzo potrzebują.
Od 2009 roku zalecenia Komisji Europejskiej zmniejszają ilość łóżek w domach pomocy społecznej i mają organizować pomoc dochodzącą do mieszkania osoby starszej. Jeśli ktoś tracący siły musi pozostać w swoim domu, to ten dom, to mieszkanie winno zapewnić mu bezpieczeństwo i swobodę ruchów. Nieodzowne jest dostosowanie mieszkań do obecnych i przyszłych potrzeb dla każdej osoby indywidualnie.

Zapraszam

Mirosława Łatkowska-Włodek
tel. 608 234 808
e-mail: seniorjunior.mirka@gmail.com