Zaproszenie na szkolenie pt.: ,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” Część I – 30.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatną I część szkolenia pt.:
,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
w dniu 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.30.

Miejsce: Sala konferencyjna naszej Izby, ul. Północna 12.

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia –  omówienie wymagań dla branży architektonicznej.

Cel:

Zaznajomienie z tematyką obecnie obowiązujących norm i uregulowań prawnych oraz
z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej na wybranych przykładach obiektów budowlanych. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach użyteczności publicznej, garażach, centrach handlowych oraz halach produkcyjno- magazynowych.

Efekt:

Uzyskanie wiedzy na temat projektowania systemów wentylacji pożarowej.

Część I

1. Rozwiązania dotyczące systemów oddymiania grawitacyjnego korytarzy oraz klatek schodowych. Systemy grawitacyjne z kompensacją mechaniczną. Dostępne rozwiązania techniczne. Dobór elementów, przykłady projektowe. Zasilanie systemów.

Wykład ma na celu przedstawienie zasad projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości powietrza kompensacyjnego. Tematy omówione  zostaną na bazie wybranych przykładów, ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.

2. Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno – magazynowych
z regałami wielopoziomowymi, omówienie błędów projektowych.

Kompleksowe rozwiązania projektowe:
– konsekwencje dla rozwiązań projektowych w zależności od wyboru normy projektowej,
– podziały na strefy dymowe ( wykorzystanie kurty dymowych),
– oddymianie wydzielonych przestrzeni i pomieszczeń w halach PM,
– oddymianie przestrzeni z regałami wielopoziomowymi,
– współpraca systemów – instalacji tryskaczowej, systemów oddymiania i przewietrzania.

Prelegenci:

mgr inż. ŁUKASZ OSTAPIUK

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A.. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

mgr inż. ANGELIKA BIDZIŃSKA

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej
na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą „MERCOR” S.A. związana od 2014 r. na stanowisku doradcy ds. produktów. Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski.

Z wyrazami szacunku,
arch. Wojciech Jander
Zespół ds. Szkoleń