Terminy składania wniosków i egzaminów w 2019 r.

Szanowni Państwo,

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin
egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we
wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
2. do projektowania bez ograniczeń;
3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
w sesji zimowej na dzień 6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że ostateczny termin na złożenie
wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada
na dzień 7 marca 2019 r., w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.