Szkolenie -,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.

W ostatnim tygodniu listopada w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt.:
,,Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.

Szkolenie dotyczyło zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej i prowadzone było Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Łukasza Ostapiuka oraz mgr inż. Angelikę Bidzińską zajmującą się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski w zakresie wentylacji pożarowej. W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.