Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Dnia 10 stycznia br. w siedzibie LOOIA w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 34 osobom, które pozytywnie zakończyły postępowanie egzaminacyjne w ubiegłorocznej zimowej sesji.

Izba Architektów oprócz uprawnień do projektowania bez ograniczeń wręczała uprawnienia budowlane do: projektowania w ograniczonym zakresie, uprawnienia łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie oraz uprawnienia łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Uprawnienia wręczali Przewodniczący Rady LOOIA arch. Jacek Janiec oraz Przewodniczący OKK arch. Andrzej Piech.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Rady poinformowali zebranych o działaniach LOOIA oraz możliwościach współpracy z Izbą.

Uroczystość zakończyła tradycyjna lampka wina.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!