Śniadanie Architektów

17 lutego  w ramach Izby dla Młodych zorganizowane zostało kolejne „Śniadania Architektów”, podczas którego w przyjemnej atmosferze toczyły się rozmowy niekoniecznie związane tylko z architekturą.